سررسید اروپایی

سررسید اروپایی | سررسید طرح اروپایی | چاپ سررسید اروپایی

سررسید ریحان تولید کننده سررسید اروپایی 99 با داخله های روزانه، دستیار و یادداشت روزانه با جلدهای مرغوب و با کیفیت می باشد.
برخی از انواع سررسید طرح اروپایی تولید شده توسط سررسید ریحان:
سالنامه اروپایی روزانه جلد چرمی
سررسید اروپایی روزانه جلد ترمو ترک
سررسید طرح اروپایی جلد چرم چنج کالر
سررسید طرح اروپایی جلد چرم پوست ماری
سالنامه اروپایی جلد ترمو نرم
سررسید دستیار چرم پوست ماری
سالنامه یادداشت دار جلد چرمی
داخلی سررسیدهای روزانه به صورت 21 فرمه با کاغذ کرم 70 گرم و چاپ دورنگ می باشد. داخلی به صورت کامل بوده و علاوه روزشمار کامل که تمامی روزها به استثنای پنج شنبه و جمعه در صفحه ی جداگانه قرار می گیرند، اطلاعات کاربردی دیگر شامل دفتر تلفن، تلفن های ضروری، لیست مخارج ماهانه، نقشه مترو و … هم در داخل سررسیدها قرار دارد.
داخلی سررسیدهای دستیار 13 فرمه به صورت ماه در دو صفحه + 180 صفحه یادداشت و داخلی سررسید دستیار هفتگی به صورت هفته در یک صفحه + 144 صفحه یادداشت طراحی شده است.
صحافی تمامی سررسیدهای اروپایی به صورت دوختی می باشد.
جهت مشاهده تصاویر نمونه های سررسید اروپایی 99 و دریافت اطلاعات بیش تر در مورد آن ها بر روی لینک های زیر کلیک کرده و یا صفحه دریافت کاتالوگ سررسید 99 را مشاهده نمایید.